MONTAŻ PODSTAWOWY KLIMATYZACJI – INFORMACJE

W skład montaż u podstawowego wchodzi:

 • montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji do wysokości 2,5 m od gruntu lub podłogi zapewniającej posadowienie stabilne pod rusztowanie
 • montaż jednostki wewnętrznej do wysokości 2,5 m
 • prowadzenie instalacji elektrycznej natynkowo do 3 m
 • przewiert przez ścianę do grubości 40 cm
 • połączenie jednostki zewnętrznej klimatyzacji z jednostką wewnętrzną klimatyzacji przewodem sterującym do 3m
 • połączenie jednostki zewnętrznej klimatyzacji z jednostką wewnętrzną klimatyzacji rurkami instalacji klimatyzatora do 3m
 • instalacja przewodu skroplin do 2 m
 • podłączenie do zasilania do 3 m od jednostki zewnętrznej
 • izolowanie przewodów taśmą
 • wykonanie próżni w instalacji
 • uruchomienie sprawdzenie działania
 • wyniesienie odpadów przed budynek w miejscu wskazanym przez inwestora